Homepage R290 koelmiddel | Mitsubishi Electric
R290-koelmiddel - we vroegen het de aircodeskundige
Onze professional Thomas Miles voor een grijze achtergrond

Koelmiddel R290 (propaan)

Onze professional verduidelijkt

Blog artikel 07.03.2024

Warmtepompen gebruiken verschillende koelmiddelen, afhankelijk van het toepassingsgebied. Hoewel R32 vandaag de dag nog steeds de standaard is, nemen natuurlijke koudemiddelen steeds meer een centrale plaats in. Het natuurlijke koudemiddel R290 (propaan) behoort tot de groep koolwaterstoffen en voldoet aan de vereisten van de gewijzigde F-gasverordening en de huidige vereisten voor een hoge energie-efficiëntie. We vroegen onze airconditioningexpert Thomas Miles naar zijn deskundige mening over toekomstbestendigheid en veiligheidsmaatregelen.

Het koudemiddel R290 is...

  • Toekomstbestendig en milieuvriendelijk (GWP van 3)
  • Niet giftig

Citaat

Citaat
Thomas Miles in het park met een mobiele telefoon in zijn hand

Je hoeft niet alles te weten, je moet alleen weten waar je het kunt vinden.

Thomas Miles // Airconditioningexpert

Thomas, kun je eerst iets zeggen over het koelmiddel R290? Waarom is het een natuurlijk koudemiddel? Wat zijn de eigenschappen?

Het koudemiddel R290 is gebaseerd op propaan. Propaan is een natuurlijk koudemiddel en behoort tot de groep koolwaterstoffen. Het is dus geen HFK of CFK en valt daarom niet onder de F-gasverordening en de uitfasering. Met een GWP (Global Warming Potential) van 3 is het een milieuvriendelijke en toekomstbestendige oplossing. R290 behoort tot veiligheidsgroep A3 en is daarom geclassificeerd als sterk ontvlambaar, wat onder andere de reden is dat er tijdens de installatie beschermingszones in acht moeten worden genomen.

Dat klinkt erg goed en toekomstbestendig. Wat zijn precies de voordelen?

Ja, R290 wordt beschouwd als een toekomstbestendig koudemiddel. Bovendien kunnen met R290 voorlooptemperaturen tot 75 °C worden bereikt in lucht-water warmtepompen, waardoor het ook geschikt is voor installatie achteraf met radiatoren. Daarnaast kan warm water voor huishoudelijk gebruik worden geleverd bij temperaturen tot 70°C, waardoor er minder elektrische bijverwarming nodig is.

Is er iets speciaals om rekening mee te houden bij het installeren of gebruiken van R290-warmtepompen?

Allereerst het toepassingsgebied: vanwege zijn milieuvriendelijkheid en fysische eigenschappen wordt propaan gebruikt in warmtepompen die op betrouwbare wijze voorlooptemperaturen tot 75 °C bij buitentemperaturen tot -15 °C en tot 65 °C bij buitentemperaturen tot -25 °C leveren. Propaan wordt ook gebruikt om sanitair warm water te produceren.

R290 maakt deel uit van veiligheidsgroep A3 en daarom is het bijzonder belangrijk om bij de installatie rekening te houden met de beschermingszones. Bij een vrijstaande installatie mogen er zich geen ontstekingsbronnen, openingen of toegangen tot het gebouw bevinden binnen een zone van één meter rond het toestel en een maximale hoogte van 30 cm. Als het apparaat in een hoek of nis wordt geplaatst, strekt de veiligheidszone zich uit tot 2,5 m aan de voorkant.

R290 Veiligheidszone
Veiligheidszone

Zijn er nog andere dingen - afgezien van de veiligheidszones - waarmee rekening moet worden gehouden tijdens de installatie?

Niet specifiek gerelateerd aan propaan - maar zoals bij alle warmtepompen die de buitenlucht als warmtebron gebruiken, moet de installatie natuurlijk zo worden gekozen dat de luchtstroom zo ongehinderd mogelijk door het apparaat kan stromen.

Het koudemiddel R290 (propaan) heeft te maken met veel vooroordelen. R290 zou bijvoorbeeld gevaarlijk zijn. Wat denk jij?

Het is waar dat propaan sterk ontvlambaar is. Als het toestel echter op de juiste manier wordt gebruikt en bediend, zijn de risico's vrijwel verwaarloosbaar. Het is belangrijk om de veiligheidszones in acht te nemen en het apparaat alleen door gekwalificeerde personen te laten installeren, in gebruik te nemen en te onderhouden.

En hoe zit het met de toxiciteit, d.w.z. is R290 "giftig"?

Nee, propaan is niet giftig.

Dat klinkt allemaal erg goed. Is er nog iets om rekening mee te houden bij het installeren van een R290-warmtepomp?

Hoewel het wettelijk niet verplicht is, benadrukt Mitsubishi Electric het belang van een specifieke webinar over het gebruik van koelmiddel R290. Zonder de webinar te volgen, is het niet mogelijk om een R290-warmtepomp te installeren. Dit onderstreept ons motto 'veiligheid eerst' als het gaat om het gebruik van natuurlijke koelmiddelen zoals R290 in verwarmingssystemen.

Dit kan je ook interesseren

Blog artikel
Je hebt 0 Element(en) favorieten. Controlelijst

0

Items toegevoegd aan bookmarks