Homepage Installateur Kenniscentrum FAQ
Open werkplek waar diverse mensen aan het werken zijn

FAQ

Veelgestelde vragen en de antwoorden

FAQ
Geldt de richtlijn ook voor hulpmiddelen die in 2017 in de EU zijn ingevoerd maar pas in 2018 worden verkocht?

Nee. Alleen producten die vanaf 01.01.2018 in de EU worden ingevoerd of binnen de EU worden geproduceerd, moeten aan de eisen voldoen.

Geldt de nieuwe ErP-richtlijn in alle EU-staten of zijn er gradaties?

De uitvoeringsverordening van de ErP-richtlijn voor kamerairconditioners (partij 10) is op 01.01.2013 in werking getreden en geldt zonder nationale overgangsperioden in alle EU-staten met dezelfde regelgeving.

Is het mogelijk dat chillers die in één project worden uitgevoerd onder verschillende LOT's vallen?

Afhankelijk van de ontwerptemperatuur en capaciteitsgrootte kunnen beide
chillers onder verschillende LOT's vallen en mogelijk aan hogere of lagere energie-efficiëntiegrenswaarden moeten voldoen. Voor de beoordeling als comfortkoelmachine voor ruimteklimatisering, als proceskoelmachine met een hoge bedrijfstemperatuur of als proceskoelmachine met een gemiddelde bedrijfstemperatuur gelden namelijk verschillende energie-efficiëntiegrenswaarden.

Kunnen verschillende voorwaarden en voorschriften van de richtlijn ecologisch ontwerp van toepassing zijn op dezelfde eenheid?

De richtlijn inzake ecologisch ontwerp stelt verschillende efficiëntielimieten voor koelmachines vast, afhankelijk van het soort gebruik van de apparatuur. Zo kan een koelmachine dienen als comfortkoelmachine voor de klimaatregeling van ruimten, als proceskoelmachine met een hoge bedrijfstemperatuur of als proceskoelmachine met een gemiddelde bedrijfstemperatuur. Gemengde toepassingen, waarbij naast een proces ook ruimten worden geklimatiseerd, vormen hier een bijzondere uitdaging. Daarom moeten fabrikanten altijd bij de projectplanning worden betrokken met passende object- en toepassingsspecifieke specificaties.

Moeten toepassingen met buitenunits aangesloten op luchtbehandelingskasten (met PAC-IF of PAC-AH) ook voldoen aan de richtlijn inzake ecologisch ontwerp?

Deze toepassing valt niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn zolang het een op maat gemaakte unit betreft die individueel wordt vervaardigd en pas op de plaats van installatie wordt gemonteerd.

Vandaag een A+++ en morgen een A?

Door de nieuwe meetprocedure wordt de indeling van de energie-efficiëntie in nieuwe klassen ingedeeld. Een airconditioner die volgens de huidige normen klasse A haalt, kan volgens de nieuwe ErP-richtlijn in een beduidend slechtere klasse terechtkomen. De minimumeisen hebben geen invloed op de indeling van de apparaten.

Waarom worden in de catalogi en het reclamemateriaal geen jaarlijkse rendementen of SEER/SSCOP-waarden vermeld?

De richtlijn gaat ervan uit dat kamerairconditioners van 12 kW en meer vanwege hun vermogensgrootte niet langer relevant zijn voor particulier gebruik door niet-gespecialiseerde eindgebruikers. Daarom is het alleen verplicht de jaarlijkse efficiëntiefactor in de gegevensbladen te vermelden. Een vermelding in reclamemateriaal, catalogi of etiketten is niet verplicht.

Wat zijn de voordelen van de nieuwe ErP-richtlijn?
En voor professionals en gebruikers?

De drie nieuwe efficiëntieklassen maken het nog gemakkelijker om een onderscheid te maken tussen airconditioners wat betreft hun kosteneffectiviteit. Er is veel meer duidelijkheid over elektrisch verbruik en geluidsemissies - voor het eerst consequent voor airconditioners van alle fabrikanten, wat leidt tot meer transparantie voor de eindgebruiker.

Wie profiteert van de nieuwe ErP-richtlijn, wie verliest?

In de toekomst zullen vooral producten met innovatieve invertertechnologie de winnaars onder de airconditioners zijn. De ErP-richtlijn zal er nu voor zorgen dat leveranciers van inefficiënte units hun markttoegang verliezen.

Waarom moeten voor comfortkoelers andere waarden worden opgegeven dan voor proceskoelers?

Voor luchtgekoelde en watergekoelde proceschillers met een hoge bedrijfstemperatuur moet de Seasonal Energy Performance Ratio (SEPR) worden gespecificeerd. De verschillende berekeningsformule vloeit voort uit het feit dat de deellastverhouding van proces- en comfortkoelers aanzienlijk verschilt. Voor proceskoeling is er het hele jaar door een hoge koelvraag, zelfs bij lagere buitentemperaturen.

Zullen de bepalingen van de richtlijn nog veranderen?

In het kader van de richtlijn ecologisch ontwerp worden verschillende warmteopwekkers in partij 1 beoordeeld. Voor fossiele warmteopwekkers moet echter met andere punten rekening worden gehouden dan voor warmtepompen. Dit komt tot uiting in het uiterlijk van de energie-efficiëntielabels. Aangezien het rendement voor alle warmteopwekkers echter gebaseerd is op het seizoensgebonden energierendement voor ruimteverwarming, zijn de rendementsklassen onderling vergelijkbaar.