Homepage Disclaimer | Mitsubishi Electric Belgium

Disclaimer

Disclaimer

BEHEERDER

Mitsubishi Electric Europe B.V. Vestiging België
Autobaan 2
8210 Loppem

Geregistreerd in Nederland: Amsterdam, Nr. 33279602
Zetel van de vennootschap: Capronilaan 46, 1119 NS Schiphol-Rijk, Nederland

Telefoon: +32 50 40 48 48
Fax: +32 50 39 26 04
E-mail: info (at) mitsubishi-electric.be
Website: www.mitsubishi-electric.be

​​​Bankrekeningnummer: ​​IBAN BE96 8260 0062 9305, BIC DEUTBEBEXXX​​

BEVOEGDE RECHTBANK

RPR: Ondernemingsrechtbank arrondissement Gent, afdeling Oostende

WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER

Chris Jonckheere

INHOUDELIJK VERANTWOORDELIJKE

Thomas Pertry
marketing (at) meb.mee.com

Mitsubishi Electric Europe B.V. Vestiging België
Autobaan 2
8210 Loppem

Telefoon: +32 50 40 48 48
Fax: +32 50 39 26 04

COPYRIGHT EN BEELD CREDITS

De inhoud is - tenzij anders vermeld - auteursrechtelijk beschermd.

Gebruikte foto's zijn gemarkeerd met beeldcredits waar van toepassing of hieronder vermeld, tenzij ze door de auteur zijn genomen.

Het gebruik van foto's op sites van derden is alleen mogelijk in het kader van de desbetreffende licentie van de rechthebbende.

F-GASSEN

Onze airconditioners, koelers en warmtepompen bevatten de gefluoreerde broeikasgassen R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze en R454B. Meer informatie vindt u in de betreffende gebruiksaanwijzing en op onze pagina met een overzicht van de koelmiddelen.

VEILIG GEBRUIK EN LANGDURIGE WERKING VAN ONZE PRODUCTEN

Om een veilig gebruik en langdurige prestaties van onze producten te garanderen, gaat de klant akkoord met.

(1) De klant zal alle wetten en voorschriften naleven en alle door Mitsubishi Electric verstrekte informatie en documenten (bijv. instructies, handleidingen) in acht nemen en daarnaar handelen.
(2) Voorts is de klant (1) verantwoordelijk voor het doorgeven van alle informatie aan zijn eigen klanten met inbegrip van verdere downstream klanten.

Je hebt 0 Element(en) favorieten. Controlelijst
Deel pagina:

0

Items toegevoegd aan bookmarks